မန္ဘာမ်ား ေလာ့ဂ္အင္

ဖုန္းနံပါတ္:
တစ္ခါသုံးကုဒ္နံပါတ္:
တစ္ခါသုံးကုဒ္ရယူမည္
Image

မန္ဘာမ်ား စာရင္းသြင္း


အေကာင့္ထြင္မည္

စာရင္းသြင္း

ပ႐ိုဖိုင္မ်ားကိုျပည့္စုံစြာျမင္ရဖို႕နဲ႕ အဂၤါရပ္အားလုံးအသုံးျပဳႏိုင္ဖို႕ စာရင္းသြင္းပါ။

စာရင္းသြင္းျပီးသားျဖစ္ပါက

ပက္ေက့ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းစ. အေသးစိတ္သိလိုလွ်င္ လင့္ကို ဝင္ပါ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

Image

မန္ဘာမ်ား စာရင္းသြင္း


၁၉၉၉က်ပ္ ၃၀ရက္

စာရင္းသြင္း
ပို႕မည္

စာရင္းပယ္ဖ်က္မည္ေသခ်ာပါသလား။

ပယ္ဖ်က္မည္ ေနာက္သို႔
Nguyễn Viết Tùng, 20 ႏွစ္, 2 73

sdf

စာရင္းသြင္း
စိတ္ဝင္စားရာ
img
ခရီးသွား
img
ပြတိုက်များ
img
ဂိမ်း
img
လက်မှုပညာ
img
ပျော်ပွဲစားထွက်
မိမိအေၾကာင္း
စာရင္းသြင္း
ကြၽန္ေတာ္၊ကြၽန္မ အလိုရွိသည္မွာ ...

woman

sfd sdfds