မန္ဘာမ်ား ေလာ့ဂ္အင္

ဖုန္းနံပါတ္:
တစ္ခါသုံးကုဒ္နံပါတ္:
တစ္ခါသုံးကုဒ္ရယူမည္
Image

မန္ဘာမ်ား စာရင္းသြင္း


အေကာင့္ထြင္မည္

စာရင္းသြင္း

ပ႐ိုဖိုင္မ်ားကိုျပည့္စုံစြာျမင္ရဖို႕နဲ႕ အဂၤါရပ္အားလုံးအသုံးျပဳႏိုင္ဖို႕ စာရင္းသြင္းပါ။

စာရင္းသြင္းျပီးသားျဖစ္ပါက

ပက္ေက့ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ စည္းမ်ဥ္းစ. အေသးစိတ္သိလိုလွ်င္ လင့္ကို ဝင္ပါ။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

Image

မန္ဘာမ်ား စာရင္းသြင္း


၁၉၉၉က်ပ္ ၃၀ရက္

စာရင္းသြင္း
ပို႕မည္

စာရင္းပယ္ဖ်က္မည္ေသခ်ာပါသလား။

ပယ္ဖ်က္မည္ ေနာက္သို႔

MyCupid အေၾကာင္း

MyCupid.com.mm မွာ အဆင့္ ၃ ဆင့္ထဲႏွင့္ ဒီေန႕ပဲစတင္လိုက္ပါ

ပ႐ိုဖိုင္ဖြင့္ျခင္း

MyCupidမွာ "စာရင္းသြင္း" ကိုႏွိပ္ၿပီး မိမိဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ စာရင္းသြင္းပါ။ ၿပီးလွ်င္ ပ႐ိုဖိုင္မွာ မိမိအေၾကာင္းႏွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံေရးၿပီး ပ႐ိုဖိုင္ကို အေကာင္းဆုံးမြန္းမံပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူျခင္း၊ပယ္ဖ်က္ျခင္း

စာရင္းသြင္းျခင္း

၇ ရက္ ပက္ေက့: ၄၉၉ က်ပ္ အပါတ္စဥ္ေကာက္ခံမည္ (အခြန္ ၅% ပါၿပီး)။ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးပါက ဝန္ေဆာင္မႈအလိုအေလွ်ာက္ပ်က္ျပယ္မည္။ ထပ္မံအသုံးျပဳလိုပါက စာရင္းထပ္သြင္းရမည္။

၃၀ရက္ ပက္ေက့: ၁၉၉၉ က်ပ္ လစဥ္ေကာက္ခံမည္ (အခြန္ ၅% ပါၿပီး)။ ပထမအႀကိမ္စာရင္းသြင္းျခင္းအတြက္ ၇ ရက္ အခမဲ့။ ထို႔ေနာက္ ပုံမွန္အတိုင္းေကာက္ခံသြားမည္။

ပ႐ိုဖိုင္အားလုံးကို အကန႔္အသတ္မဲ့ၾကည့္ရႈခြင့္: ေနရပ္၊ဖုန္း၊ဓာတ္ပုံ...

စာရင္းမသြင္းထားသူမ်ားသည္ ပ႐ိုဖိုင္မ်ားထပ္ၾကည့္ရႈလိုပါက စာရင္းသြင္းၿပီး သို႔မဟုတ္ ပ႐ိုဖိုင္ ၁ ခု ၾကည့္ခြင့္ ၂၀ က်ပ္ျဖင့္ဝယ္ယူၿပီး ၾကည့္ႏိုင္သည္။

သင္အႀကိဳက္မိတ္ေဆြမ်ားကို ဤလက္ေဆာင္မ်ား ေပးႏိုင္ပါသည္: ပန္း၊အိမ္၊ကား၊လက္စြပ္။ အဖိုးအခ:

ဝဘ္ဆိုက္မွတဆင့္ ဤပစၥည္းမ်ားကို ဝယ္ယူႏိုင္သည္။ အဖိုးအခ:

၁ ပန္းပြင့္ = ၁၅ က်ပ္ -- ၁ ကား = ၃၀ က်ပ္ --- ၁ အိမ္ = ၅၀ က်ပ္

ဝန္ေဆာင္မႈပယ္ဖ်က္ျခင္း

ဝန္ေဆာင္မႈပယ္ဖ်က္ရန္ 586 သို႔ OFF ဟု စာတိုပို႔ပါ

ပုံမ်ားၾကည့္မည္

MyCupidရဲ႕ Find Love မွာ မိမိသေဘာက်တဲ့ပ႐ိုဖိုင္ကိုႏွိပ္ၿပီး ဓာတ္ပုံေတြ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။

စတင္ဆက္သြယ္မည္

ကိုယ္သေဘာက်တဲ့ပ႐ိုဖိုင္ေလးေတြေအာက္က ✉ ေလးကိုႏွိပ္ၿပီး စကားစေျပာလို႔ရတယ္ေနာ္။

စတင္ဆက္သြယ္မည္

ကိုယ္သေဘာက်တဲ့ပ႐ိုဖိုင္ေလးေတြေအာက္က ✉ ေလးကိုႏွိပ္ၿပီး စကားစေျပာလို႔ရတယ္ေနာ္။

img