image

Code Tân Thủ

10h10 hôm nay (08/08) ra mắt game rồi nha anh em‼️

Ad xin gửi đến anh em 5 code Tân Thủ đê chiến nha!!!

Tân Thủ 1: JBC643DC88
Tân Thủ 2: W186637DA1
Tân Thủ 3: GB75F614A4
Tân Thủ 4: C58D19903A
Tân Thủ 5: V4D6B2B4E9

Hướng dẫn nhập code: Trên thanh hoạt động góc phải màn hình game chọn mục "PHÚC LỢI" -> sau đó chọn mục "Mã Lễ Bao" -> nhập code nhận thưởng!