image

Cách Nạp Khi Đăng Nhập Facebook

Khi các chúa công đăng nhập game bằng cách Chơi Ngay – Đăng nhập bằng Facebook – Đăng nhập bằng google mail
Cá Chúa công vào chơi game bình thường sau đó làm theo các bước sau để cập nhật thông tin tài khoản và mật khẩu hệ thống Alive
B1: Click vào avata (hình ảnh góc trên bên trái màn hình chơi game) sẽ hiện ra bảng thông tin nhân vật

B2: Nhấn vào nút “Tài khoản” để mở bảng cập nhật, sau đó chọn mục Tài Khoản

B3: Ấn vào mục tài khoản sẽ hiện ra 3 mục, chọn mục cập nhật thông tin

B4: Điền thông tin còn thiếu vào các mục trong đó, ví dụ: tên tài khoản, email, mật khẩu, số điện thoại