image

[Giới Thiệu] Thú Cưỡi

Thú cưỡi :

-thú cưỡi trong game dành cho tướng phẩm vàng trở lên

- Thú cưỡi trong game được nhận từ các mảnh thú cưỡi,khi mở được thú cưỡi người chơi dùng mảnh trang bị để tiến cấp cho thú cưỡi

 

Tính năng thú cưỡi :

Tăng cấp : tăng cấp thú cưỡi gồm 2 loại thú hồn và thú hồn cao cấp ( nhận trong trảm thú tổ đội,cần người chơi lập tổ đội 3 người đánh thú.thú hồn sẽ rơi ra khi chiến thắng
 Thu nhập đủ các mảnh hồn phách thú cưỡi có thể triệu hồi thú cưỡi đó hoặc dùng để tăng cấp thú cưỡi của người chơi ( nhận trong trảm thú tổ đội hoặc các hoạt động đặc sắc )
Thuộc tính thú cưỡi : mỗi thú cưỡi sẽ tăng chỉ số vật công,vật phòng,pháp công,pháp phồng,sinh mệnh và tốc độ khi tăng cấp giúp tăng khả năng chiến đấu

Chuyển sinh : thú cưỡi chuyển sinh cần chuyển sinh đan thú cưỡi  và 200000 lượng bạc

Chuyển sinh đan thú cưỡi có thể mua trong cửa hang thường bằng vàng hoặc mua trong cửa hàng Tranh Kỹ

 

Tăng sao : khi tăng sao cho thú cưỡi cần đủ số hồn phách nhất định đồng thời chính là nguyên liệu nâng sao cho thú cưỡi( nhận ở tổ đội trảm thú ) ngoài hồn phách khi tăng sao cho thú cưỡi cần 3000000 lượng bạc

 

Thú cưỡi trong game được chia thành từng loại với những đặc tính và kỹ năng thiên phú đặc biệt